نمودار سختی شبکه بیتکوین

نمودار سختی شبکه بیت کوین در یک ماه گذشته که روند نزولی گرفته است.

ثبت دیدگاه