گزارش فیدلیتی: ۲۲ درصد از سرمایه گذاران نهادی دارایی دیجیتال دارند

بر اساس یک نظرسنجی توسط شرکت خدمات مالی آمریکایی و چندملیتی فیدلیتی که در تاریخ ۲ می (۱۲ اردیبهشت) منتشر شد، نتایج آن نشان داد که ۲۲ درصد از سرمایه گذاران نهادی در حال حاضر دارایی‌های دیجیتال دارند.

بنا براین نتایج، شرکت فیدلیتی ادعا می‌کند که ۴۱۱ تن از سرمایه گذاران نهادی ایالات‌ متحده را مورد بررسی قرار داده‌ است که در میان آن‌ها ۴۰ درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که آن‌ها در پنج سال آینده برای سرمایه گذاری در رمزارزها آماده هستند. به علاوه، تقریباً نیمی (۴۷ درصد) از پاسخ دهندگان گفته اند که آن‌ها جایی برای دارایی‌های دیجیتال در سبدهای سرمایه‌گذاری خود می‌بینند.

سرمایه گذاری در رمزارزها

اکثر سرمایه گذاران (۷۲درصد) ترجیح می دهند که ابزار سرمایه گذاری بر اساس دارایی دیجیتال را خریداری کنند، در حالی که ۵۷ درصد ترجیح می دهند که به طور مستقیم دارایی های رمزنگاری را خریداری کنند.

طبق گزارش‌ها، مشاوران مالی (۷۴ درصد) و دفاتر خانوادگی (۸۰ درصد) ویژگی‌های دارایی‌های دیجیتال را به مراتب بهتر می‌بینند.

در این نظرسنجی، مقررات نامشخص ، نوسانات ، ردیابی مسیر به صورت محدود و فقدان اصول در میان موانع سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال ذکر شده است. با وجود افزایش اعتماد سرمایه گذاران نهادی، ترس آنها نسبت به عدم ثبات در بازار رمزنگاری همچنان ادامه دارد.

همچنین یک نظرسنجی مختلف نشان داد که ۱۱ درصد از جمعیت آمریکا دارای برترین رمزارز بازار، بیت کوین (BTC) بزرگ هستند.

ثبت دیدگاه